Yeni Turku

Forum

does anybody know when Derya Koroglu's birthday is???

>>By destina   (Sunday, 1 Dec 2002 12:38)slm herkese
türkçe yazýyorum kimse kusura bakmasýn, ama derya köroðlu ve yeni türkü hakkýndak, düþüncelerimi ingilizce yaxzabilmem imkansýz çünkü düþüncelerimi türkçe ifade edebilirim
yeni türkü deheþt derecede çok seviyorum belki þarkýlarýný mi,lyonlarca kez dinledim fakat her dinleyiþimde baþka tatlar alýyorum
bence yenitürkü türk kültürünü en iyi þekilde temsil eden bir grup ve bu yüzden onlara teþekkür etmek istiyorum müziðimize ve kültürümüze bu kadar þahane katkýda bulunduklarý için
tabii grubun kurucusu ve vazgeçilmezi sevgili derya köroðlunu da. onu gerçekten çok seviyorum bence çok þirin bir insan umarým daha çok uzun yýllar boyunca birbirinden güzel þarkýlarýný dinleme fýrasatýmýz olur ve yine umarýmki bizden sonraki kuþaklarda dinleyebilir
(yani demek istediðim lütfen çok uzun yaþayýn derya köroðlu )
derya köroðlunuýn sadece doðum yýlýný biliyorum. (1955 istanbul) meraklýlýlarýna duyurulur
sevgilerle
irem

>>By irem   (Sunday, 18 May 2003 12:48)The discussion board is currently closed.