Mfö

Forum

müzikte en önemli olgu alt yapýnýn saðlamlýðýdýr.
türkiyede bu iþi en iyi bilen mfö.


>>By "_mösyö_"   (Thursday, 16 Jan 2003 19:19)2003 subat ayýnda yeni bir collection albüm (eski parçalarýn yeni halleri yani) çýkarýyorlar DMC firmasýndan, 2003 sene sonuna doðru da ekim gibi yep yeni bir albüm geliyor yine ayný firmadan.onlar tüm hýzlarýyla bu 2 albüm ve sevenleriyle buluþtuklarý konserler üzerinde yoðunlaþmýþ durumdalar.
Their collection album will be on music markets on second half of february 2003, on the other hand the new one will finish around november, both will publish.from DMC prod. company.please contact mfö management office serdarkaraoglu@superonline.com for any information

>>By serdar karaoðlu   (Sunday, 26 Jan 2003 19:57)mashar abi merhaba nasýlsýn ben senin en büyük hayranlarýndan biriyim,ama yaþým 14 ve konserleriniz anadolu yakasýnda pek olmadýðýndan sizi ve o güzel þarkýlarýnýzý dinleme fýrsatý bulamýyorum.

>>By sarp   (Tuesday, 4 Mar 2003 11:59)Ben sizleri çoooooookkkkk seviyorum!!!
Baþarýlar!
prenses1980@hotmail.com

>>By SELÝN   (Wednesday, 4 Jun 2003 07:57)ve bir de þarký sözleri
bu iþte en iyi olanlar da onlar.
arabask bir duygulanýma yol açmayan, aðlak olmayan hançerlere kurþunlara gelesi demeyen en güzel aþk þarkýlarýný onlar yazdý bu ülkede.

>>By tare   (Saturday, 21 Jun 2003 19:23)merhaba...ben 13 yaþýndayým.buyuk tesadufler sonucu mfö ile tanýþtým.ve tanýþtýgým andan ýtýbaren bana müzik denilince aklýma m.f.ö. geliyor.....
hele bu ayýn (hazýran 2003)un sonunda sýngle cýkacagý haberý hepýmýzý cok sevýndýrdý...gerçekten türkiyenýn en koklu gruplarýndan biri!!!....emeði geçen herkese teþekkürler ediyoruz.birde bizim büyük beðeniyle izlediðimiz MFÖ Show un yayýndan kaldýrýlmasý býzlerý çok üzdü..en kýsa zamanda baþka kanalda da olsa MFÖ Show un yayýnlanmasýný dört gözle bekliyoruz.Emeði geçen herkese tekrar tekrar teþekkürler.Benim mailim MerveB@turkiyeonline.com.gerçekten türkiyenýn en köklü grubu MFÖ ye býlmýyorum bu dediklerimiz ellerine geçer mi ama BU KADAR GÜZEL ÞARKI YAPTIKLARI ÝÇÝN TEÞEKKÜRLER!

>>By MerveB   (Tuesday, 1 Jul 2003 23:07)Kusura kalmayin ama babalarda is bitmis gibi.. artik yeni parca cikmiyor 3u biraraya gelince.. Mazhar hala en aktifleri hic suphesiz.. Keske yeni bir seyler yaratabilseler eski sarkilarin tadini veren. Yine de Allah'tan umit kesilmez tabi.

>>By Emre   (Saturday, 5 Jul 2003 14:58)The discussion board is currently closed.